Home / Điều khoản sử dụng và mua hàng | Ngọc Hoàng Plaza

Điều khoản sử dụng và mua hàng | Ngọc Hoàng Plaza

+ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

– Bạn cần phải đọc kỹ Điều Khoản và Điều Kiện về Sản Phẩm (“Thỏa Thuận”). Điều Khoản và Điều Kiện về Sản Phẩm này quy định các quyền liên quan đến các giao dịch của bạn, bao gồm những sự giới hạn và loại trừ quan trọng, chẳng hạn như các giới hạn và loại trừ trong việc bảo hành sản phẩm của Ngọc Hoàng Plaza.

+ BẰNG VIỆC ĐẶT HÀNG VỚI CHÚNG TÔI, BẠN CHẤP NHẬN VÀ CÔNG NHẬN THỎA THUẬN NÀY.

– Ngọc Hoàng Plaza có quyền thay đổi, bổ sung hoặc loại bỏ một số phần của Thỏa Thuận này hoặc Điều Khoản và Điều Kiện mua sản phẩm theo ý muốn của mình. Thỏa Thuận này hoặc bất cứ sự thay đổi, bổ sung hay loại bỏ nào sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi và sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố sau khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp pháp luật Việt Nam yêu cầu phải đăng ký).
– Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi đặt mua bất cứ sản phẩm nào từ trang web của chúng tôi. Xin quý khách hiểu rằng khi quý khách đã đặt mua sản phẩm của chúng tôi, quý khách đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.
+ 1. Quy định về khách hàng:
– 1.1: Để mua hàng ở https://ngochoangplaza.vn, quý khách phải trên 18 tuổi và sở hữu thẻ tín dụng ngân hàng, tài khoản ngân hàng online…
– 1.2: Hiện tại nhiều sản phẩm của chúng tôi không có sẳn tại shop, quý khách hàng vui lòng đặt hàng trước 2 giờ đồng hồ để chúng tôi lấy từ nhà kho về, nếu quý khách hàng mua hàng tại shop. sau khi đặt hàng, quý khách hàng vui lòng đặt cọc trước 20 – 50 % giá trị đơn hàng bằng cách chuyển khoản, thẻ cào… hoặc xem: Huớng dẩn thanh toán.
+ 2. Hiệu lực hợp đồng mua sản phẩm online:
– 2.1 Các Điều Khoản và Điều Kiện này được áp dụng cho tất cả các đơn hàng và hợp đồng đã hoặc sẽ được thực hiện bởi chúng tôi cho việc buôn bán và cung cấp sản phẩm. Không có Điều Khoản và Điều Kiện nào ở đây ảnh hưởng đến quyền pháp định của bạn (bao gồm cả quyền yêu cầu hàng hóa mua từ doanh nghiệp phải theo đúng với mô tả của nó, phù hợp với mục đích sử dụng và chất lượng đạt yêu cầu).
– 2.2 Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ khống chế bất cứ điều khoản nào do quý khách đề ra. Bất cứ điều kiện nào quý khách gửi, đề xuất hay quy định bằng bất cứ hình thức nào tại bất kì thời điểm nào, cho dù là gửi văn bản qua email hay lời nói, sẽ bị từ bỏ và loại trừ.
– 2.3 Không có bất kì điều khoản hay thay đổi nào khác cho những Điều Khoản và Điều Kiện này mang tính ràng buộc, trừ phi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký của chúng tôi.
+ 3. Hợp đồng giữa Chúng tôi và Quý khách hàng:
– 3.1 Khi đặt hàng, quý khách phải tạo tài khoản cá nhân trên trang https://ngochoangplaza.vn, và quý khách phải theo hướng dẫn trên trang https://ngochoangplaza.vn về cách đặt hàng.
– 3.2 Bất kể giá cả nào mà quý khách đã thấy hoặc nghe trước đây, một khi quý khách đã chọn sản phẩm và đặt hàng, quý khách sẽ được thông báo trên trang Web những chi phí phải trả, bao gồm thuế giá trị hàng hóa và dịch vụ nếu có. Trừ khi có quy định khác trên trang Web, mọi chi phí sẽ được thanh toán bằng thẻ tính dụng, thẻ trả trước ATM, Ngân Lượng, Bảo Kim… Tuân theo điều khoản tại điều 3.11 dưới đây, đó sẽ là tổng chi phí quý khách phải trả để nhận hàng đã đặt.
– 3.3 Quý khách sẽ phải trả đầy đủ số tiền tại thời điểm đặt hàng bằng cách điền đầy đủ thông tin thẻ tín dụng. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào chúng tôi sẽ không giao hàng trước khi quý khách đã thanh toán đầy đủ.
– 3.4 Nếu quý khách được hỏi thông tin về thẻ thanh toán, quý khách phải là người có đầy đủ quyền sử dụng thẻ hoặc tài khoản thanh toán đó. Thẻ hoặc tài khoản đó phải có đủ tiền để trả các khoản thanh toán đề xuất cho chúng tôi.
– 3.5 Quý khách cam kết rằng tất cả thông tin cung cấp cho chúng tôi cho mục đích mua sản phẩm trên trang web hoàn toàn chính xác, và thẻ tín dụng mà quý khách sử dụng là của quý khách, và có đủ tiền hoặc tín dụng để chi trả toàn bộ giá trị của sản phẩm. Chúng tôi có quyền xác nhận thông tin thanh toán của quý khách trước khi cung cấp sản phẩm.
– 3.6 Khi quý khách gửi đơn hàng trên trang Web, quý khách đã đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này tại thời điểm đặt hàng. Quý khách có trách nhiệm xem lại những Điều Khoản và Điều Kiện mới nhất vào mỗi lần đặt hàng.
– 3.7 Đơn hàng của quý khách sẽ có hiệu khi chúng tôi phát hành Xác Nhận Đơn Hàng.
– 3.8 Chúng tôi sẽ không giao hàng cho đến khi Đơn đặt hàng của quý khách được chấp nhận. Đơn hàng được chấp nhận sẽ được chúng tôi ghi với tiêu đề Xác nhận đơn hàng. Ngoài ra chúng tối cũng có thể gửi cho quý khách email, thư fax, hoặc bất cứ thông báo đơn hàng của bạn hoàn toàn là cho mục đích cung cấp thông tin chứ không mang ý nghĩa Xác Nhận Đơn Hàng. Trong phần Xác nhận đơn hàng, chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách số đơn hàng và thông tin của sản phẩm mà quý khách đã đặt. Tùy theo đơn hàng, chúng tôi có thể từ chối chấp nhận đơn hàng của quý khách vì bất cứ lý do nào, kể cả không có hàng để cung cấp hoặc cung cấp cho quý khách sản phẩm khác (trong trường hợp này chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách gửi lại đơn hàng trước).
– 3.9 Hợp Đồng sẽ được hình thành và chúng tôi sẽ bị ràng buộc pháp lý phải cung cấp sản phẩm cho quý khách khi chúng tôi đã chấp nhận đơn hàng của quý khách. Sự chấp nhận sẽ được thông báo rõ ràng cho quý khách qua email, dưới hình thức văn bản tên là “Xác Nhận Đơn Hàng” nói rõ là chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý khách. Xác Nhận Đơn Hàng của chúng tôi sẽ có hiệu lực khi nó được gửi bởi chúng tôi. Cho đến lúc chấp nhận đơn hàng của quý khách, chúng tôi có quyền từ chối tiến hành đơn hàng và quý khách có quyền hủy đơn hàng. Nếu chúng tôi hay quý khách hủy đơn hàng trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng đó (phải có công văn xác nhận hủy đơn hàng của bên hủy), chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả bất kì số tiền nào đã được quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng .
– 3.10 Nếu quý khách nhận ra đã phạm sai lầm với đơn hàng của mình sau khi đã gửi tới trang Web, xin vui lòng liên hệ với ngochoangplaza@gmail.com ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi có thể sửa đổi đơn hàng theo yêu cầu của quý khách.
– 3.11 Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng giá trị sản phẩm chúng tôi đưa ra là chính xác, nhưng giá trị đơn hàng của quý khách sẽ được chúng tôi xác nhận lại vì đó là một phần của thủ tục chấp nhận đơn hàng của chúng tôi. Nếu giá của đơn hàng thay đổi trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý khách, chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách để xác nhận rằng quý khách vẫn muốn tiếp tục mua hàng ở mức giá đã sửa đổi.
– 3.12 Hợp đồng sẽ chỉ liên quan đến những sản phẩm mà chúng tôi đã xác nhận trong Xác Nhận Đơn Hàng. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ sản phẩm nào mà có thể nằm trong đơn hàng của quý khách cho đến khi chúng tôi gửi Xác Nhận Đơn Hàng có đề cập đến những sản phẩm đó.
– 3.13 Quý khách phải cung cấp cho chúng tôi trên trang Web thông tin chính xác của mình và phải luôn cập nhật thông tin và thông báo cho chúng tôi nếu có sự thay đổi nào.
+ 4. Quyền hủy hợp đồng đặt sản phẩm online từ Quý khách hàng:
– 4.1 Nếu quý khách muốn hủy đơn hàng, xin vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng ở số điện thoại 0919.35.1991 – 0968.35.1991.
– 4.2 Quý khách sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hủy đơn hàng nào. Một khi hàng đã được chuyển đi thì nó sẽ không thể bị hủy được và các sản phẩm phải được trả lại công ty theo hướng dẫn được đưa ra bởi bộ phận chăm sóc khách hàng (Xin vui lòng gọi số điện thoại phía trên).
+ 5. Quyền hủy bỏ đơn đặt hàng sản phẩm online từ Chúng tôi:
– 5.1 Công Ty có quyền từ chối hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng vì những lý do sau đây:
* Hết hàng trong kho
* Không có khu vực giao hàng hoặc nằm ngoài khu vực giao hàng.
* Trừ trường hợp Pháp Luật Việt Nam có quy định khác, nếu Công Ty từ chối hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng của bạn, Công Ty sẽ thông báo cho bạn bằng thư điện tử và tổng số tiền đã được bạn thanh toán sẽ được hoàn lại đầy đủ trong thời hạn ba mươi (30) ngày, tính từ ngày có sự hủy bỏ, Chúng tôi không có nghĩa vụ bồi thường đối với những thiệt hại phát sinh từ việc hủy bỏ đơn đặt hàng hoặc những khoản khác.
+ 6. Giao hàng:
– 6.1 Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa chỉ mà quý khách hàng cung cấp trong đơn đặt hàng.
– 6.2 Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoản thời gian mà chúng tôi đã định trước cho quý khách tại thời điểm đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật lại trong Xác Nhận Đơn Hàng) chứ chúng tôi sẽ không thể xác định được ngày giao hàng chính xác khi bạn đặt hàng hoặt trong Xác Nhận Đơn Hàng. Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày quý khách đặt hàng nhưng chúng tôi không thể đảm bảo ngày giao hàng cố định.
– 6.3 Chúng tôi sẽ cho quý khách biết nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao hàng nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.
– 6.4 Khi hàng được giao, quý khách sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Quý khách sẽ phải kiểm tra sản phẩm cho bất kì lỗi lầm hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận hàng. Quý khách nên giữ kỹ hóa đơn bán hàng phòng trường hợp sau này quý khách cần nói chuyện lại với chúng tôi về sản phẩm đã mua.
– 6.5 Xin quý khách lưu ý rằng có một số địa điểm chúng tôi sẽ không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách qua thông tin liên lạc mà quý khách đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp hủy đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác.
– 6.6 Chúng tôi đóng gói theo tiêu chuẩn,phù hợp cho việc vận chuyển.
– 6.7 Mọi sự rủi ro sẽ do quý khách chịu trách nhiệm khi hàng đã giao, trừ trường hợp việc giao hàng bị hoãn vì quý khách vi phạm nghĩa vụ được nêu ra trong hợp đồng, chịu trách nhiệm rủi ro sẽ được chuyển giao vào ngày giao hàng. Kể từ khi mọi rủi ro về sản phẩm được chuyển giao cho quý khách, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất hay hư hại của sản phẩm đó.
– 6.8 Quý khách phải cẩn thận khi nhận sản phẩm để tránh làm hỏng, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn để mở bao bì.
– 6.9 Quý khách phải đảm bảo rằng quý khách sẵn sàng nhận hàng mà không có bất cứ sự chậm trễ nào và vào bất kỳ thời gian nào hợp lý mà chúng tôi đã đưa ra.
– 6.10 Nếu quý khách không thể có mặt để nhận hàng, chúng tôi sẽ để lại ghi chú hướng dẫn cách gửi hàng lại hoặc đến công ty vận chuyển để nhận.
– 6.11 Nếu việc giao và nhận hàng bị trì hoãn vì sự từ chối nhận hàng không hợp lý của quý khách hoặc nếu quý khách (trong vòng 2 tuần cho sự cố gắng giao hàng lần đầu của chúng tôi) không nhận hàng hoặc lấy hàng từ công ty vận chuyển thì chúng tôi sẽ xử lý bằng 1 trong 2 cách sau (mà không làm ảnh hưởng bất cứ quyền lợi hay biện pháp xử lý nào có sẵn cho chúng tôi):
– a) thu một khoản phí lưu kho hợp lý và các chi phí phát sinh khác mà quý khách phải chịu; hoặc
– b) sản phẩm sẽ không còn sẵn để giao hoặc thu nhận và chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho quý khách về việc hủy bỏ hợp đồng, trong trường hợp này chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ chi phí nào mà quý khách đã trả cho hợp đồng nói trên cho quý khách trừ đi một khoản phí điều hành hợp lý cho chúng tôi (bao gồm việc giao hàng và hoàn trả sản phẩm, và bất cứ khoản phí lưu kho nào như đã đề ra ở điều 5.11(a) phía trên).
– 6.12 Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý khách. Chúng tôi không đảm bảo rằng các sản phẩm sẽ đáp ứng hết các yêu cầu cá nhân của quý khách. Quý khách cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà quý khách muốn.
+ 7. Đổi trả sản phẩm online:
– Theo Quy Định của Ngọc Hoàng Plaza, Sản phẩm bán ra trong vòng 30 ngày được đổi với điều kiện sau:
– Còn nguyên nhãn mác
– Sản phẩm không bị làm dơ bẩn, hư hỏng bỡi tác nhân bên ngoài sau khi khách hàng Sản phẩm được qua giao nhận
– Sản phẩm gặp vấn đề rõ ràng về chất lượng, lỗi do Ngọc Hoàng Plaza như: bị bạc mày nghiêm trọng, bị co quá mức quy định, vãi quá mũn, đường may không chuẩn…
– Chứng từ thanh toán: yêu cầu phải có hóa đơn mua hàng
+ 8. Bảo hành sản phẩm online:
– 8.1 Chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo đúng các Điều Khoản và Điều Kiện này với sự quan tâm và kỹ năng chuyên nghiệp.
– 8.2 Chúng tôi rất quan tâm về sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của quý khách sớm nhất ngay khi có thể và sẽ liên lạc với quý khách khi chúng tôi nhận được bất kỳ thắc mắc hoặc phàn nàn nào có liên quan. Trong trường hợp bảo hành thường có sự liên quan của các nhà sản xuất, vì vậy sẽ tốn nhiều thời gian hơn để có thể giải quyết thắc mắc hay phàn nàn của quý khách.
– 8.3 Trong trường hợp khiếu nại, nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều nếu quý khách có thể mô tả được sản phẩm mà quý khách muốn khiếu nại càng chi tiết càng tốt. Và nếu có thể, gửi cho chúng tôi bản sao của đơn hàng hoặc chúng tôi biết số đơn hàng mà chúng tôi đã cung cấp cho quý khách trong văn bản Công Nhận Đơn Hàng hoặc Xác Nhận Đơn Hàng. Nếu quý khách không nhận được phản hồi gì từ chúng tôi trong vòng 5 ngày làm việc, xin vui lòng liên lạc lại. Trong trường hợp hiếm hoi, email của quý khách sẽ bị gửi tới hòm thư rác của chúng tôi nên chúng tôi sẽ không nhận được khiếu nại hoặc thư từ mà chúng tôi gửi, quý khách sẽ không nhận được.
+ 9. Sự riêng biệt:
– Bạn nhận thức được và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của chính sách bảo mật của chúng tôi.
+ 10. Thỏa thuận chung:
– 10.1 Chúng tôi sẽ lưu giữ đơn đặt hàng của quý khách và các Điều Khoản và Điều Kiện này trong 6 tháng sau khi đã chấp nhận đơn hàng của quý khách. Tuy nhiên, để quý khách có thể tham khảo thêm về sau, chúng tôi khuyên rằng quý khách nên in một bản sao của các Điều Khoản và Điều Kiện này, Đơn Hàng, Công Nhận Đơn Hàng và Xác Nhận Đơn Hàng.
– 10.2 Không có sự thất bại hay chậm trễ nào do chúng tôi hay quý khách gây ra trong việc thực hiện quyền theo các Điều Khoản và Điều Kiện này được coi là từ bỏ quyền lợi hoặc mở rộng ra hoặc tác động đến các vấn đề về sau hay ảnh hưởng đến các quyền hay các biện pháp khắc phục liên quan đến nó hoặc thay đổi hay hạn chế quyền lợi của quý khách theo các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc theo Hợp Đồng.
– 10.3 Nếu có bất kỳ mục nào trong các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc trong Hợp Đồng có khả năng bị tuyên bố trước bất kỳ tòa án có thẩm quyền là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì những mục đó sẽ không có ảnh hưởng gì đến các mục khác hay 1 phần của các mục khác. Tất cả các mục khách đều tiếp tục có hiệu lực thi hành miễn là các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc là Hợp Đồng vẫn còn có hiệu lực thi hành.
– 10.4 Quý khách không được bàn giao, chuyển nhượng, thay đổi, tính phí, tạo hợp đồng phụ, tin tưởng hoặc đối phó với những hành động nào liên quan đến các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc với Hợp Đồng hoặc cả hai hoặc bất cứ quyền lợi hay nghĩa vụ nào theo các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc theo Hợp Đồng.
– 10.5 Không có điều gì trong Điều Khoản và Điều Kiện này hay trong Hợp Đồng có thể dùng để tạo mối quan hệ hợp tác, đại diện, hay mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và nhân viên giữa quý khách và chúng tôi.
– 10.6 Không cá nhân nào mà không thuộc thành phần của các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc của Hợp Đồng có thể yêu cầu quyền lợi theo nó hay được hưởng lợi từ các điều mục này. Cho dù người đó dựa vào những điều mục này hay trình bày cho 1 bên khách những Điều Khoản và Điều Kiện này hay là hợp đồng đã phê chuẩn một trong các điều mục này.
– 10.7 Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Cả chúng tôi và quý khách đều phải tuân theo những phán xét của tòa án Việt Nam.
+ 11. Sửa đổi trong các điều khoản và điều kiện chung:
– Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ được đăng trên trang mạng https://ngochoangplaza.vn. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng trang Web sẽ được coi như là quý khách đã chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện mới đó.

Bình Luận Của Bạn
Liên Hệ Với Chúng Tôi